ÁSZF - FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek (FF) tartalmazza a Realking Hungary Kft. (a továbbiakban: RealKing vagy Szolgáltató, vagy Szerkesztő) által üzemeltetett magyar nyelvű, sportfogadási témájú weboldal (www.realking.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

A Szolgáltató neve: Realking Hungary Kft.

Kapcsolattartó: Horváth Jolán

A Szolgáltató elérhetősége: info@realking.hu

A Szolgáltató, vagy Szerkesztő a Weboldal üzemeltetője, amely egyrészről médiatartalom-szolgáltatást végez, másrészről az ehhez kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat is elvégzi. Minden, a Weboldalra belépő, azt meglátogató személy felhasználónak minősül (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett), aki a Weboldalra belép, illetve az ott nyújtott szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a személyes adatait.

Azon Felhasználók, akik fizetős szolgáltatást vásárolnak a Weboldalon tagokká válnak (Továbbiakban: Tagok)

A szabályzat minden Felhasználóra vonatkozik és egyaránt kötelező a betartása. Felhasználónak minősül a Facebook oldalunk és weboldalunk bármely látogatója és tagja.

A jelen feltételek nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől, a más oldalak használatának tekintetében az adott weboldal szabályai az irányadóak és a Szolgáltatót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A személyes adatok szolgáltatás igénybevétele során történő kezelésére külön „Adatkezelési szabályzat” vonatkozik.

A. Működési elv

A realking.hu (Weboldal) egy főként sporttal és sportfogadás tanácsadással foglalkozó weboldal, emellett a Weboldal egyéb, kényelmi, közösségi, információs szolgáltatásokat is nyújthat Felhasználói számára. A felek rögzítik, hogy a Weboldalon megjelenő információk csak a Felhasználók tájékoztatását szolgálják, az azokban leírtak értékelése a Felhasználó döntése.

A Weboldal elérése teljesen ingyenes, s ezt bárki megteheti.  A Weboldalon található sportfogadás tanácsadási szolgáltatások díjkötelesek, a díjak változtatási jogát a Szerkesztők fenntartják.
A Szerkesztők fenntartják a jogot, hogy az oldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsák vagy megszüntessék.

A Weboldalon hirdetési tartalmak is megjelenhetnek.

A Weboldal független, semmilyen szerencsejáték szervezet nem birtokolja.

Tippjeinket a hivatalos sportfogadási oldalakon lehet megjátszani, a realking.hu oldalán nem lehet fogadásokat kötni.

A Weboldal fizetős szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók a megjelölt díj befizetésének igazolását követően válnak taggá. A szolgáltatás a befizetés napján kezdődik meg a befizetett díj igazolását követően.  A Felhasználó a Szolgáltatás díjának kifizetésével – a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében – elfogadja és tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A befizetés jelenleg kizárólag banki átutalással történhet. Készpénzt nem áll módunkban elfogadni.

Tagjainknak a befizetésről kizárólag elektronikus számlát áll módunkban kiállítani, postai úton nem adunk számlát.

A tagság határozott időtartamra érvényes. Az egy hónapos tagság a befizetés napjától számított 30. napig érvényes, a tagság ezt követően automatikusan megszűnik. A Weboldal értesítést küld a tagság megszűnése előtt 5 nappal.

Egy befizetett tagdíj egy felhasználó felvételét teszi lehetővé a meghatározott időtartamra. Egy tagdíj nem jogosít fel arra, hogy egynél több felhasználó lépjen be a Weboldalra és használja az elérhető szolgáltatásokat.

A  tagságra előfizető tagok sportfogadási tippeket kapnak napi szinten. A Szolgáltató vállalja, hogy az aktuális hét minimum öt napján tesz elérhetővé sportfogadási tippeket.

A tagság tetszőleges időpontban megszüntethető a tag által, de a tagdíj visszatérítésére nincs lehetőség.

Amennyiben a Felhasználó 60 napon belül minimum két alkalommal lemondja előfizetését, valamint a befizetett díj visszatérítését kérelmezi, az oldalról való kitiltást vonhat maga után.

Falhasználóink a tagdíj befizetésével automatikusan elfogadják a Weboldal Felhasználási Feltételeit, továbbá tudomásul veszik, hogy a befizetett tagdíjakat visszaigényelni nem lehet, illetve tudomásul veszik, hogy az oldal felé semmilyen követelésük nem lehet!

 A Weboldalon található információk tájékoztató jellegűek, úgy a Szerkesztők, mint a regisztrált Felhasználók által írottak és a Weboldal nem vonható felelősségre a publikált tartalomért semmilyen körülmények közt.

A Weboldal bármikor jogosult a FF módosítására. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a FF esetleges módosítását.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen FF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen FF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

Az online szerencsejáték bizonyos országokban illegális tevékenységnek számít, így a Felhasználók, Tagok felelőssége megállapítani, hogy a Weboldal látogatása nem ütközik-e a vonatkozó jogszabályokba, és nem illegális az adott országban.

 B. Regisztráció

A Weboldal szolgáltatásait regisztráció után lehet igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció mellett dönt, úgy regisztráció során a Felhasználónak ki kell töltenie az adatlapját, melynek során meg kell adnia e-mail címét, majd jelszavát. A későbbiekben a Weboldalra való belépés a regisztrált e-mail cím, és a jelszó megadásával lehetséges.

Jelszó: A Felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a Felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és az „elfelejtett jelszó” használatát követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

A Weboldal a visszaélések, vagy illetéktelenek hozzáférésének elkerülése érdekében 30 perc inaktivitás után automatikusan kijelentkezteti a Felhasználót.

A regisztráció során kitöltött adatlap egyes adatait, a Weboldalon való azonosítás céljából, kötelező megadni. A Szolgáltató ezen adatokat kizárólag saját célból használja fel, az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személynek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adja át.

A regisztrációt követően a Felhasználó a megadott email címére megerősítő elektronikus üzenetet kap. Az ebben található hivatkozásra kattintva véglegesíti a regisztrációját és létrehozza a Felhasználó személyes fiókját, melynek következtében jogosulttá válik a Weboldal összes szolgáltatását igénybe venni.

A Weboldalon bármilyen módon történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Regisztráció megtagadása: A Szolgáltatónak jogában áll a regisztráció megtagadása, akár indokolás nélkül is, különösen, amennyiben a Felhasználó nem adja meg a Szolgáltató által kért azonosító adatokat, vagy az értesítések kézbesítéséhez szükséges adatokat; illetve amennyiben helytelen vagy félrevezető adatokat, információkat bocsátottak a Szolgáltató rendelkezésére.

Felhasználói Fiók zárolása: A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy más módon visszaél a Weboldal vagy Szolgáltatás előírásaival.

Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven regisztrál abból a célból, hogy a többi Felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói fiók törlésre kerül.

A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

Tudomásul veszem, hogy a(z) Realking Hungary Kft.  (2316 Tököl, Csokonai utca 48/a, Adószám: 32286805-2-13) adatkezelő által a(z) realking.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. címe: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. Adószáma: 24386106-2-42, mint adatfeldolgozó részére.  Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email-cím, telefonszám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

C. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Szolgáltató felé.

A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldal használata során ért olyan anyagi és személyes jellegű károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó köteles a Weboldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat megszegő Felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy a Szolgáltató érdekeit sérti, ezen belül különösen: (i) tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától; (ii) tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz; (iii) tartózkodni minden olyan tevékenységtől, ami a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti.

Amennyiben az előzőekben leírtakat a Felhasználó megszegi, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Tilos a Weboldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot feltölteni, vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, kommentelni. Ezen szabály megszegése tiltást von maga után.

D. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési, technikai problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelent információk alapján hozott döntésekért.

Tippjeink csupán tájékoztató jellegűek, semmiféle garancia nincs a tippek teljesülésére. Statisztikák alapján dolgozunk és mindig a valószínűen bekövetkező eseményt ajánljuk a figyelembe.

Mivel szerencsejátékhoz adunk tanácsokat, ezért oldalunk semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlott tippekért és az esetleges pénzügyi veszteségekért.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a mindennemű sportfogadás kockázattal jár. Éppen ezért a Weboldal nem garantálja, hogy az összes ajánlott sportfogadási tipp nyertes lesz.

A pénzügyi profitálást semmi nem garantálja. A sportfogadás kizárólag saját felelősségre történik.

A Szolgáltató a Weboldal pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok.

A fizetős szolgáltatás igénybevételekor hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Oldalunk harmadik személyek által üzemeltetett felületekre mutató linkeket, hirdetéseket is tartalmazhat. A Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható oldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett vagy közvetlen kárért, amely a Weboldal használatából, illetve amely a Weboldalon található információkkal kapcsolatosan merült fel.

E. Szerzői jogok

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Felhasználóinknak a Weboldal által megadott tippeket, információkat tilos az interneten vagy bármely más csatornán harmadik fél számára továbbítani, terjeszteni, továbbá szigorúan tilos sajátként eladni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának az FF-ben rögzítettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére, a keletkezett anyagi károk megtérítésére.

F. Egyebek

A Felhasználó jelen feltételek elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által önkéntesen átadott személyes adatait a jelen okiratban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, az ezen dokumentumokban foglaltak szerint, az ott meghatározott körben, célból és személyek részére továbbítsa, és a személyes adatait tárolja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatások bármely részének, bármikor történő megváltoztatására vagy megszüntetésére.

A szolgáltatásra és jelen FF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben jelen FF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

A realking márkanév és logó a Realking Hungary Kft. tulajdona. A Realking Hungary Kft. továbbá Horváth Jolán minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A realking.hu honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen feltételeket, illetve a Szolgáltatásához kapcsolódó bármely feltételt, egyoldalúan megváltoztatni. Az új, megváltoztatott feltételek a Weboldalon történő közzétételt követően, az ott megjelölt időpontban automatikusan érvénybe lépnek és irányadóak lesznek a felek jogviszonyára azzal, hogy amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó a változtatást követően igénybe veszi, úgy ezzel elfogadja a módosított feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A sportfogadás szerencsejátéknak minősül, ezért 18 éven felüliek vehetnek csak részt benne!

A szerencsejáték függőséget okozhat, ezért kérjük, hogy játszanak felelősségteljesen és függőségre utaló jelek esetén ne játsszanak tovább!

KIEGÉSZÍTÉS a Call King Pack csomaghoz

1. Általános rendelkezések

 1. Realking Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. ADÓSZÁM: 32286805-2-13, CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 09 227333 elsősorban Összetett adminisztratív szolgáltatás keretében csoport tagságot biztosít magánszemélyek részére, jelen esetben a tagság mellé térítésmentesen (alapszolgáltatásként megjelölt módon) telekommunikációs SIM kártya használatot biztosít.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) célja, hogy a szolgáltató és a megrendelők, csoporttagságot igénybe vevő tagok közötti tagsági jogviszony elemeit részletesen szabályozza annak érdekében, hogy a tagsági szerződésben alapvetően az egyedi feltételek kerüljenek rögzítésre. Ha a tagsági szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés vagy ellentét mutatkozik, akkor a tagsági szerződés rendelkezései az irányadóak.
 3. A szolgáltató, tehát a Realking a mindenkor hatályos ÁSZF-et, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében jól látható helyen elhelyezi (kifüggeszti), továbbá a honlapján közzéteszi. Az ÁSZF nyilvános, bárki által megismerhető.
 4. A szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni. A módosított, egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a szolgáltató az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében jól látható helyen és a honlapján közzéteszi, továbbá írásban (email) értesíti a csoporttagokat a módosítás tényéről, valamint arról, hogy a módosított ÁSZF-et hol tekinthetik meg.
 5. Ha a csoporttagok a kifüggesztéstől számított 15 napon belül írásban kifogást nem emel, a módosításokat/kiegészítést a csoporttagok részéről elfogadottnak kell tekinteni.
 6. Ha a csoporttag az ÁSZF módosított rendelkezése/i/ ellen határidőben kifogást emel, akkor a szolgáltató választása szerint értesíti a csoporttagot arról, hogy a meg kötött tagságot az eredeti feltételekkel fenntartja, vagy arról, hogy a csoporttag jogosult a szolgáltatóval kötött tagságot a módosítások hatálybalépésének napjára felmondani. A felmondással egyidejűleg csoporttag köteles a szolgáltató részére a tagsági szerződés alapján fizetendő valamennyi esedékes tartozását megfizetni.

2. A Csoporttagot a tagság idejére megillető jogosultságok

 1. A csoporttag tudomásul veszi, hogy tagsága a csoportban, csak a tagsági díj megfizetésétől és annak a szolgáltató számlájára megérkezésétől érvényes.
 2. A csoporttag tudomásul veszi, hogy a szolgáltatótól a tagság mellé, díjmentesen SIM kártyát kap, hívószámmal, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza díjmentesen: korlátlan belföldi telefonhívás bármely szolgáltató irányába
 3. 5 GB internet szolgáltatás – a szolgáltató által elszámolási időbe eső 1 hónapra (minden hó 22. napjától – 21. nap éjfélig)
 4. 100 db ingyenes SMS – a szolgáltató által elszámolási időbe eső 1 hónapra (minden hó 22. napjától – 21. nap éjfélig)
 5. A csoporttag tudomásul veszi, hogy a tagság érvényességétől számított 48 órán belül (kizárólag munkanapokat beleszámítva) adja postára a Szolgáltató, ajánlva, elsőbbségi csomagban a szolgáltató költségén a SIM kártyákat, a csoporttag által megjelölt címre, annak át nem vétele, vagy késve átvétele nem a szolgáltató hibája és beleszámít a csoporttagság érvényességi idejébe.
 6. A csoporttag tudomásul veszi, hogy a tagsági idő lejárta előtt a szolgáltató értesíti a csoporttagot, hogy ha nem hosszabbítja meg a tagsági előfizetést a kártyája korlátozásra és tiltásra kerül, ezt külön felszólítás nélkül is megteheti a szolgáltató, ha a REALKING szolgáltató általános irányelveivel ütköző cselekedetet tesz a csoporttag, vagy a SIM kártya használat során bűncselekménybe ütköző dolgot tesz.
 7. A csoporttag tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem jogosult a csoporttag adatait ellenőrizni, a tagság vásárlásának időpontjában, azonban, ha kiderül a szolgáltató számára, hogy nem valós adatokat adott meg a csoporttag a tagság vásárlásnak idején, a szolgáltató jogosult azonnal kitiltani és SIM kártyáját letiltani.
 8. A csoporttag tudomásul veszi, hogy az ingyenes szolgáltatásokon túl bármi nemű plusz költség keletkezik az ajándék SIM ingyenes szolgáltatásain túl a szolgáltató kiszámlázza az ügyfél felé. Például az ingyenes 100 db SMS-en felül igénybe vett további SMS-ek, melynek díja 20 Ft / db.
 9. A csoporttag tudomásul veszi, hogy egyéb az ingyenes szolgáltatást nem tartalmazó, de igényelt szolgáltatásokat is igényeb vehet az ügyfél, erre lehetőség minden esetben a szolgáltató által meghatározott hóforduló előtt jelezve, de a fordulónaptól igénybe véve van lehetőség. (például további internetigény 15GB – +800Ft/ hónap , korlátlan internet – +4500Ft/ hónap, számhordozás – egyszeri 5000Ft, kártyacsere elvesztés esetén 5000Ft egyszeri, hívószámcsere 5000Ft egyszeri és minden változtatás esetén 1000Ft adminisztrációs költség, mely szintén egyszeri költség.

3. Tagság időtartama

 1. A csoporttag tudomásul veszi, hogy a tagsági díj nem meghosszabbítása vagy nem határidőn belüli meghosszabbítása esetén nem tudja a szolgáltató garantálni, hogy meg tudja tartani a csoporttag a hívószámát, vagy azt, hogy tudja a korábban igénybe vett hívószámot garantálni. Ezért szükséges a csoporttagság határidőn belüli meghosszabbítása.
 2. A csoporttag tudomásul veszi, hogy jogosult bármikor további tagságot vásárolni, akkor is, ha már rendelkezik CALL KING PACK tagsággal és jogosult egyszerre több tagságot is vásárolni, amivel egyszerre több SIM előfizetésre is igényt tarthat, vagy 1 tagságot is megvásárolhat több hónapra előre, ebben az esetben annyiszor 30 napig él a tagság, ahány csomaghosszabbítást vásárolt a csoporttag.
 3. A tagsági díjból fakadó fizetési kötelezettségek és teljesítésük módja
 4. Az igénybe vett ingyen szolgáltatásokon túl keletkezett túlforgalmazási vagy többletköltségek 30 napon belül kerülnek kiszámlázásra és megküldésre az ügyfélnek, 8 napos fizetési határidővel. Késedelmes vagy nem teljesítésük esetén a csoportból való kizárást eredményezhetik.

Verziószám:        realking.hu FF 5.0

Hatálybalépés:     2024. 05. 01.